Prośba Biskupa Grzegorza.

Nawiązując do Apelu Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki serdecznie prosi, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce zabiły dzwony i aby w swoich kościołach - biskupi oraz kapłani - odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Parafia

Od niedzieli 15.03 do 29.03 w naszej parafi nie będzie Gorzkich Żali oraz Drógi krzyżowej,

zachęcamy do indywidualnego praktykowania tych nabożeństw w domach.

 

Od poniedziałki do soboty będzie mozliwość indywidualnej adoracji w ciszy w godzinach od 17.00 do 17.55,

przypominamy jednak aby zachować odpowiednią odległość między osobami i nie przekraczanie w kościele liczby 50 osób na modlitwie.

 

Zachęcamy tez do jednoczenia się na wspólnym Różańcu codziennie o godz. 20.30.

 

Dekret biskupa

                                                                           Sosnowiec, 14 marca 2020r.

 

 

 

 

 

L.dz. 264/2020

 

DEKRET
po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

List Biskupa Sosnowieckiego

Dyspensa

Ważne!!!

Sosnowiec, 13 marca 2020r.

 

 

Dekret

    o udzieleniu dyspensy na terenie Diecezji Sosnowieckiej

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa

we Mszy Świętej

    do dnia 29 marca 2020 roku

 

L.dz. 258/2020

Informacja KEP

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Sprawozdanie Caritas

Sprawozdanie z realizacji przez Caritas Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018 http://jezusnajwyzszywiecznykaplan.pl/content/sprawozdanie-caritas-2019

Życzenia 2020

Drodzy Parafianie, przyjmijcie od waszych duszpasterzy najserdeczniejsze życzenia.

 

Dziś w tę szczęgólną noc, rodzi się w stajence Dziecię,

Prekany w dekanacie św. Jadwigi w Sosnowcu rok 2020.

HARMONOGRAM spotkań z narzeczonymi, PRE-KANA - w roku 2020.

Adwent 2019

Rekolekcje Adwentowe 2019

 

Niedziela 8.12

8.00- Msza z nauką dla wszystkich

9.30- Msza z nauką dla wszystkich

11.00- Msza z nauką dla dzieci i młodzieży.

18.00- Msza z nauką dla wszystkich

 

Poniedziałek 9.12, wtorek 10.12.

9.00- Msza z nauką dla wszystkich

Tags:

Strony

Subskrybuj Strona Parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu RSS

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.