Prośba Biskupa Grzegorza.

Nawiązując do Apelu Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki serdecznie prosi, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce zabiły dzwony i aby w swoich kościołach - biskupi oraz kapłani - odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Ks. bp Grzegorz Kaszak przychylając się do pisma prosi wszystkich kapłanów o zastosowanie się do Apelu Ojca Świętego i Przewodniczącego KE

 

Odpowiadając na apel Ojca św. Franciszka i naszego ks. Bpa Grzegorza zapraszamy wszystkich wiernych do łączenia się duchowego o godzinie 12.00 i odmówienia w.w. modlitw.

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.