Dyspensa

Ważne!!!

Sosnowiec, 13 marca 2020r.

 

 

Dekret

    o udzieleniu dyspensy na terenie Diecezji Sosnowieckiej

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa

we Mszy Świętej

    do dnia 29 marca 2020 roku

 

L.dz. 258/2020

 

 

         W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2  Kodeksu Prawa Kanonicznego

udzielam na terenie Diecezji Sosnowieckiej

dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa

we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 

  1. Osobom w podeszłym wieku,
  2. Osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. Osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

   

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

 

 +Grzegorz Kaszak                                                                            

Biskup Sosnowiecki                                                                                  

Ks. dr Mariusz Karaś

Kanclerz

 

               

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.