STRAŻ HONOROWA NSPJ


STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA:

Siostra Maria od Najświętszego Serca pragnęła, aby celem Straży było szerzenie czci, uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat. Każdy członek obiera sobie godzinę obecności przy Sercu Jezusowym, jest to czas poświęcony na wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. Członkowie Straży znajdują się we wszystkich częściach świata, dlatego w każdej godzninie dnia i nocy wierni czciciele czuwają przy Bożym Sercu, składając Mu hołdy czci, miłości i wynagrodzenia. Comiesięczne spotkania w ośrodkach Straży Honorowej pod kierunkiem księdza Opiekuna, służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc. W parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, spotkania te odbywają się w ostatnią środę każdego miesiąca po mszy św. o godz. 18:00

W każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie Straży Honorowej NSPJ uczestniczą w mszy św. o godz. 18:00 w intencji kapłanów i powołań kapłańskich. Po niej, następuje czuwanie przed Najświętszym Sakramentem zakonczone Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. Czuwając wypraszają wiele łask dla parafii, kapłanów i swoich rodzin. Bardzo często wykonują posługi charytatywne na rzecz wspólnoty parafialnej.

Zelatorką naszej Straży Honorowej jest pani Krystyna Pietruszka

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.