Sprawozdanie caritas 2019

POPŻ 2014 – 2020, Podprogram 2018

30 czerwca 2019 zakończyła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W naszej Parafii z pomocy skorzystało 314 osób- 148 kobiet i 166 mężczyzn. Łącznie rozdano ponad 16 ton żywności. Dystrybucja prowadzona była w postaci paczek żywnościowych, w punkcie wydań mieszczących się przy kościele parafialnym. Osoby uprawnione do odbioru żywności mogły ponadto brać udział w prowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących.

CELEM PROGRAMU było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019. W ramach programu przekazywano artykuły spożywcze osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
oraz prowadzono działania w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Parafia wydawała nieodpłatnie żywność bezpośrednio do osób potrzebujących w postaci paczek, w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką 3,6 kg, fasola biała 3,6 kg, koncentrat pomidorowy 1,60 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,80 kg);
2. Artykuły skrobiowe (makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 3 kg, kasza gryczana 1,5 kg, herbatniki maślane 0,8 kg);
3. Artykuły mleczne (mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg);
4. Artykuły mięsne (szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, kabanosy wieprzowe 0,36 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg);
5. Cukier (cukier biały 4 kg, miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg);
6. Tłuszcze (olej rzepakowy 4 l);
7. Dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg);

Działania towarzyszące obejmują: warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane były w miejscu wyznaczonym przez Caritas na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

POPŻ 2014 – 2020, Podprogram 2018

30 czerwca 2019 zakończyła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018 w Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Od października 2018 roku do czerwca 2019

  • pomoc w postaci paczek żywnościowych otrzymało 7 986 osób,

  • na rzecz potrzebujących przekazano w sumie 394 tony żywności, co dało 43 203 paczki żywnościowe i 45 230 posiłków,

  • żywność wydawano w 14 punktach dystrybucji na terenie diecezji sosnowieckiej,

  • wartość przekazanej żywności to 1 959 840,97 zł.

  • w skład paczki Podprogramu 2018 wchodziło 21 produktów : cukier, mleko, ser, ryż, kasza gryczana, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka wieprzową, szynkę drobiową, filet z makreli w oleju, fasola biała, marchewka z groszkiem, herbatniki, miód wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym, kabanosy wieprzowe,

  • w ramach działań towarzyszących Caritas przeprowadziła 40 warsztatów w których uczestniczyło 976 osób,

  • działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności,

  • w parafiach i placówkach Caritas przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.