Prośba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

OZDROWIEŃCY

Potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą  wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia.

Bardzo prosimy  o telefoniczny kontakt z RCKiK w Katowicach wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

-ogólne :

1.wiek od 18 do 60 lat

2.kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi ( wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.rckik-katowice.pl                                      w zakładce krwiodawca )

-szczegółowe :

1.osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji  i po zakończonym leczeniu

2.osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2
z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2  
po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania

3.osoby z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR – po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.