Peregrynacja figurki Matki Bożej Fatimskiej

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Figura przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ja przyjąć
 2. Przekazanie figury od jednej rodziny do drugiej odbywa się każdego dnia o godz. 19.00.
 3. Wraz z figurą przekazywany jest modlitewnik, który może być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
 4. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia figury można odnotować w specjalnej Kronice.
 5. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Poniżej zamieszczamy proponowany układ modlitw podczas Nawiedzenia.
 6. W drugą niedzielę każdego miesiąca o godz. 11.00 odprawiana jest Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły figurę. Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie w naszym kościele w najbliższą pierwszą sobotę po Nawiedzeniu.
 7. W każdą środę na Nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będziemy się modlić w intencjach, które zostaną złożone. Prosimy o wypisanie intencji i przed Nabożeństwem złożenie ich do skrzynki znajdującej się pod obrazem MB Częstochowskiej, po lewej stronie od ołtarza.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

Wniesienie figury do domu

 1. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.
 2. Przywitanie pieśń:

O Maryjo, witam Cię,

o Maryjo, kocham Cię,

o Maryjo, pobłogosław

wszystkie dzieci swe.

 1. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)

Z Ewangelii według świętego Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest Jego imię -

a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

On przejawia moc ramienia swego,

rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,

pomny na miłosierdzie swoje -

jak przyobiecał naszym ojcom -

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 1. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)
 2. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.

Wieczorny pacierz przy figurze

 1. Wieczorny pacierz całej rodziny
 2. Litania loretańska.
 3. Pod Twoją obronę
 4. Modlitwa św. Bernarda

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego

Pacierz poranny

 1. Kiedy ranne wstają zorze.
 2. Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili część różańca świętego.

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed figurą.
 2. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę Do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

 1. Litania do św. Jana Pawła II
 2. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy figurę z domu, by przekazać ją następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego.
 3. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy figurę Matki Boskiej.

 

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.