LEGION MARYI

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

  • uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,
  • odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
  • nauczanie katechizmu w parafiach,
  • udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
  • naukę czytania i pisania dla imigrantów,
  • pomoc narkomanom i prostytutkom,
  • celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu - modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

Legion Maryi pomoże ci...

- zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,
- zostać człowiekiem, który wzrasta w świętości,
- pracować ramię w ramię z Maryją, naszą Matką,
- poddać się Duchowi Świętemu,
- czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.

Dlaczego mam zostać członkiem Legionu Maryi?

- ponieważ Chrystus nie ma innych rąk poza twoimi ofiarnymi rękoma do podjęcia Jego dzieła;
- Chrystus nie ma innych nóg, jak tylko twoje, do prowadzenia ludzi Jego drogami;
- Chrystus nie ma innego języka, jak tylko twój, do powiedzenia wszystkim ludziom, jak umarł za nich;
- Chrystus nie ma innych pomocników poza tobą, aby przyprowadzić ludzi z powrotem do Niego;
- Chrystus potrzebuje ciebie już dzisiaj, żeby dokonać wszystkich swych wspaniałych dzieł miłosierdzia.

Jeśli nie wypełnisz przypisanej ci cząstki planu Jezusa Chrystusa, to ta część Jego dzieła pozostanie nie wykonana.

CZY POZWOLISZ, ABY TO SIĘ STAŁO?

Spotkania wspólnot odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 w salce Prymasa Stefana Wyszyńskiego - dolny kościół naszej parafii.
Spotkania i formację prowadzi pani Stanisława Dramińska.

KONTAKT:

www.lm.sosnowiec.pl

e-mail: stanislawadraminska@interia.pl

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.