LEGION MARYI


Spotkania wspólnot w salce Prymasa Stefana Wyszyńskiego - dolny kościół naszej parafii.
W każdy poniedziałek o godzinie 19.00 Legion Maryi. Prowadzi siostra Stanisława Dramińska. KONTAKT: www.lm.sosnowiec.pl lub e-mail: stanislawadraminska@interia.pl Spotkania rozpoczynają się modlitwą z "Tesery", która jest modlitewnikiem Legionu. Oprócz przepisanych modlitw obowiązuje na spotkaniu rozważenie jednej części różańca. TESERA - zawiera modlitwy legionowe i reprodukcję ikonyLegionu; powinien posiadać ją każdy czynny legionista i każdy auksyliator. Łacińskie słowo Tesera oznacza "znak rozpoznawczy", który przyjaciele przekazują sobie, by oni, a także ich potomkowie, zawsze mogli się rozpoznać. W legionie rzymskim Tesera oznaczała czworokątną tabliczkę, na której wypisane było hasło i którą podawano sobie z rąk do rąk.Legion Maryi stosuje słowo Tesera do broszurki z modlitwami legionowymi. Ponadto wyraża ona tradycyjne treści, mianowicie: łączność wszystkich legionistów; w prawdziwą dewizę Legionu, tj jego modlitwy; znak jedności i ducha braterstwa pomiędzy wszystkimi legionistami, wszędzie, gdzie się znajdują. MODLITWY LEGIONU MARYI Tesera Veksylium LM
Modlitwy wstępne K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. W. I odnowisz oblicze ziemi. K. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swój Kościół, aby rozpocząć głoszenie Ewangelii. Wylej i teraz dary Twego Świętego Ducha na cały świat, aby poprzez serca wszystkich wiernych kontynuował swe dzieło. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen K. Panie., otwórz wargi moje.W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę. K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen (Teraz odmawia się jedną z czterech części Różańca): radosną, światła, bolesną lub chwalebną. K. Witaj, Królowo, W. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne Twoje oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, i litościwa, słodka Panno Maryjo! K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, W. A byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. K. Módlmy się. Boże, Twój Jednorodzony Syn, przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny , według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen K. Niepokalane Serce Maryi, W. Módl się za nami. K. Święty Józefie, W. Módl się za nami. K. Święty Janie Ewangelisto, W. Módl się za nami. K. Święty Ludwiku Maria de Montfort, W. Módl się za nami, K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen. Katena Legionu Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? K. Wielbi + dusza moja Pana W. I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. K. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. W. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. K. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. W. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. K. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. W. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. K. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. W. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki. K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? K. O Maryjo bez grzechu poczęta, W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę swoją, dałeś nam za Matkę oraz uczyniłeś Pośredniczką między nami i Tobą, spraw, aby każdy, kto zwraca się doCiebie z prośbą o łaskę, otrzymał wszystko za Jej pośrednictwem. W. Amen - rozmowy na temat ewangelizacji w kościele -świadectwa pracy legionistów.

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.