INTENCJE MSZALNE PAŹDZIERNIK 2023

PAZDZIERNIK

Niedziela 1
  8:00 + Mariusza Cempurę od żony z córką.
  9:30 Róża św Jadwigi.
 11:00 Za Parafian. 1) Za rodziny Szenksztackie. 2) O błogosławieństwo Boże do Konstantego Urbańskiego w 2r urodzin.
 18:00 + Bogusława Książek w 7r śmierci od żony i syna z rodziną.
Poniedziałek 2
  7:30 + Halinę Chodoń od Henryki Szpunor z rodziną.
 18:00 + Mariusza Cempurę od żony z córką.
Wtorek 3
  7:30 + Mariusza Cempurę od żony z córką.
 18:00 + Stanisławę, Władysława Grabowskich i Józefa Łabędzkiego od córki z mężem.
Środa 4
  7:30 + Halinę Chodoń od Macieja Nasiadki z rodziną z Głogowa Mazurskiego.
 18:00 1) Za dzieci od róży św JPII. 2) O błogosławieństwo Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Alicji Mikołajczyk z okazji rocznicy urodzin od Aleksandry i Ryszarda.
Czwartek 5
  7:30 + Edmunda Czapskiego od rodziny Nurzyńskich.
 18:00 O powołania.
Piątek 6
  7:30 + Annę Spyrka od Klaudii i Konrada z Krzeczowa.
 18:00 Za dzieci od róży św Anny i Józefa.
Sobota 7
  7:30 + Edmunda Czapskiego od rodziny Chmielewskich.
 18:00 + Halinę Chodoń od syna Marcina.
Niedziela 8
  8:00 + Halinę i Stefana Kryczek od rodziny Polak i Kryczek.
  9:30 + Bogumiłę, Józefa, Dariusza Wojeńskich.
 11:00 Za Parafian. 1) O błogosławieńswo Boże dla ks Daniela Taraska z okazji imienin od Rady parafialnej. 2) O błogosławieństwo Boże dla Stanisława Kukier z okazji 18r urodzin oraz Dorotę Kukier.
 18:00 + Kazimierza Przegrałek w 1r śmierci od żony z rodziną.
Poniedziałek 9
  7:30 + Agnieszkę Kamińską od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Annę Spyrka od rodziny Czarnotów z D.Górniczej.
Wtorek 10
  7:30 + Agnieszkę Kamińską od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Annę Spyrka od Teresy Czrnota z rodziną.
Środa 11
  7:30 + Annę Spyrka od Teresy Czrnota z rodziną.
 18:00 + Agnieszkę Kamińską od mamy i dzieci.
Czwartek 12
  7:30 + Agnieszkę Kamińską od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Annę Spyrka od chrześniaka Marka Czarnoty.
Piątek 13
  7:30 + Annę Spyrka od Barbary i Tadeusza z córkami.
 18:00 + Elżbietę Piekarską.
Sobota 14
  7:30 + Agnieszkę Piekarską od uczestników pogrzebu.
 18:00 1) + Mariana Milewskiego w 36r śmierci i zmarłych z rodziny Milewskich od syna z rodziną. 2) + Stanisława i Anielę Kliza od syna Aleksandra z rodziną.
Niedziela 15
  8:00 + Piotra w 33r i Jana w 3r śmierci Oględzińskich.
  9:30 + Zygmunta Zarzyckiego w 31r i Marianę Zarzycką w 19r śmierci od córki z rodziną.
 11:00 Za Parafian. O błogosławieństwo Boże dla Jadwigi Piórkowskiej z okazji imienin od Rady Parafialnej.
 18:00 + Zofię Ligęzę w 7r śmierci od córki z rodziną.
Poniedziałek 16
  7:30 + Annę Spyrka od Grzegorza i Katarzyny z Lubnia.
 18:00 1) + Agnieszkę Kamińską od brata z rodziną. 2) + Alinę Bargiel w 28r śmierci, Andrzeja i Janinę Bargiel oraz Mariannę Sutor.
Wtorek 17
  7:30 + Annę Spyrka od Kamila i Agnieszki Kucharczyk z Lubnia.
 18:00 + Agnieszkę Kamińską od Katechetek Marty i Aleksandry.
Środa 18
  7:30 + Agnieszkę Kamińską od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Annę Spyrka od Zofii Spyrka z rodziną.
Czwartek 19
  7:30 + Agnieszkę Kamińską od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Stefanię w 50r śmierci i Wojciecha Kwaśniowskich od syna z rodziną.
Piątek 20
  7:30 + Annę Spyrka od Teresy Czarnota z Kasinki.
 18:00 + Agnieszkę Kamińską od rodziny Kamińskich i Kocotów.
Sobota 21
  7:30 + Annę Spyrka od Krystyny Rapacz z Kasinki.
 18:00 + Joachima i Roberta Nowarów, Jana Raka i zmarłych z rodzin Kobylskich i Krawczyków od Barbary Rak.
Niedziela 22
  8:00 + Irenę i Eugeniusza Mastalerz od bratowej z rodziną.
  9:30 + Roberta Maliszewskiego w 3r śmierci od siostry i mamy.
 11:00 Za Parafian. 1) O błogosławieństwo Boże dla Wiesławy i Stanisława Paw z okazji 50r ślubu. 2) O błogosławieństwo Boże dla Ireny Skwara z okzji imienin od Rady Parafialnej.
 18:00 + Margaritę Obrador od Aleksandry.
Poniedziałek 23
  7:30 + Annę Spyrka od Jana i Bożeny Rapacz z Kasinki.
 18:00 + Barbarę Januszko i zmarłych z rodziny Januszko.
Wtorek 24
  7:30 + Annę Spyrka od Janiny i Franciszka Kwatyra z dziećmi z Kasinki.
 18:00 + Edwarda Piotrowskiego od Gabryjeli i Zbigniewa Michałowskich.
Środa 25
  7:30 + Agnieszkę Kamińską od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Edmunda Czapskiego od Heńka z rodziną.
Czwartek 26
  7:30 + Zuzannę Drab od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Agnieszkę Kamińską od cioci Stasi z rodziną.
Piątek 27
  7:30 + Rodziców, Teściów, Bratowej, Braci, Bratanków.
 18:00 + Agnieszkę Kamińską od rodziny Stawiarzów.
Sobota 28
  7:30 + Rodziców, Teściów, Bratowej, Braci, Bratanków od Ali.
 18:00 + Tadeusza i Władysława Mrozek.
Niedziela 29
  8:00 + Ks Stanisława Wyporskiego w 2r śmierci.
  9:30 + Władysława, Bronisławę i Stefana Andrysiaków.
 11:00 Za Parafian. O błogosławieństwo Boże dla Pauli z okazji 18r urodzin od mamy.
 18:00 + Feliksa w 17r śmierci, Mariannę, Feliksa, Tadeusza, Jerzego Machcińskich i zmarłych z rodziny Strzelców, Gallerów, Stolarczyków.
Poniedziałek 30
  7:30 + Edmunda Czapskiego od rodziny Ostrysz.
 18:00 + Leonardę Władysława Nowakowskich
Wtorek 31
  7:30 + Edmunda Czapskiego od uczestników pogrzebu.
 18:00 + Zafię Sapelecką i zmarłych z rodziny Sapeleckich.

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.