AKCJA KATOLICKA


W skład zespołu akcji katolickiej wchodzą: Wanda Olko - Przewodniczy Ewa Marzec - Skarbnik Krystyna Pietruszka - Członek Ewa Wareliś - członek Witold Henclok - członek Akcja katolicka prowadzi parafialny Oddział Caritas. W punkcie wydawana jest żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Punkt Caritas czynny: w piątki w godzinach od 19.00-20.00 Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św wieczornej, w sali Prymasowskiej.

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.